De Schatteboutjes

Dagindeling:

Bij de Schatteboutjes is er een vaste dagindeling. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn en wat er dagelijks terugkomt.

 

Baby's tot 1 jaar:

volgen hun eigen ritme. Het ritme van thuis wordt zoveel mogelijk aangehouden.

 

Vanaf 1 jaar ziet de dagindeling als volgt uit:

07.30 - 09.00 breng en overdrachtmoment (vrij spelen tot 09.15 voor de kinderen die vroeg gebracht worden)

09.15 - 09.30 samen opruimen

09.30 - 10.00 fruit eten en sap/ limonade drinken

10.00 -11.30 vrij spelen en/of een activiteit binnen of buiten 

11.30 - 11.45 samen opruimen

11.45 - 12.15 boterham eten en melk/ limonade drinken

12.30 - 14.30 rustmoment

14.45 - 15.15 koekje/ soepstengel eten en sap/ limonade drinken

15.15 - 16.30 vrij spelen en of een activiteit binnen of buiten

16.30 - 16.45 samen opruimen

16.45 - 18.30 de meeste kinderen worden dan opgehaald

 

We proberen om rond 17.30 warm te eten.